Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1 Informacje podstawowe

 1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: https://www.pracowniaprosto.pl/ (zwanej dalej „Stroną”).
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: Agnieszka Madej przedsiębiorca wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Pracownia Prosto  z siedzibą w Łodzi (91-371), ul. Targowa 1/3, budynek R, lokal H, NIP: 7251476778 (zwany dalej „Usługodawcą”).
 3. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:
  • poczty e-mail: aga@pracowniaprosto.pl
  • telefonicznie: 509-150-625
 4. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 1.07.2023 r.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

§2. Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: warsztaty, szkolenia, porady psychologiczne
 2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy bezpłatne usługi:
  • zapisania się na warsztat, szkolenie, spotkanie indywidualne
  • subskrypcji newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, ofertami specjalnymi)
  • publikacji komentarzy
 3. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty

§3. Warunki techniczne do korzystania z usług

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:
  • urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
  • przeglądarkę internetową,
  • jeśli będziesz chciał zapisać się do newslettera będziesz musiał dysponować adresem e-mail,
  • jeśli będziesz chciał zapisać się na wizytę za pośrednictwem naszego systemu rezerwacji wizyt będziesz musiał posiadać adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.
 2. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

§4. Komentarze

 1. Na Stronie możesz publikować komentarze.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyny.

§5. Newsletter

 1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail.
 2. Zrezygnować z newslettera możesz w każdej chwili korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Usługodawcą.

§6. Rezerwacje

Za pośrednictwem Strony możesz zarezerwować termin wizyty w Pracowni Prosto Usługodawcy. Usługa ta jest darmowa. Obsługę zapisów prowadzimy przez serwis nakiedy.pl (Nakiedy Sp. z o.o., ul. 3 Maja 15/4, 84-200 Wejherowo, NIP 5882417353)

 1. W celu skorzystania z usługi musisz wypełnić formularz rezerwacji i podać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.
 2. Potwierdzenie zarezerwowania terminu otrzymasz także w formie wiadomości tekstowej na podany przez Ciebie numer telefonu.

§7 Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji

 1. Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia możecie kierować na adres: aga@pracowniaprosto.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • Twoje imię oraz adres e-mail,
  • dokładny opis i powód reklamacji,
  • Twoje żądania, propozycje i wnioski.
 4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni.
 5. Odpowiedzi na reklamację udzielamy drogą mailową

§8 Rozwiązywanie sporów

 1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu.
 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
 3. Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§9 Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://pracowniaprosto.pl/index.php/polityka-prywatnosci/